Club New York
Address: 41 Xianggang Middle Rd, DongBu ShangQuan, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8573 9199

Yechao Bar
Address: 122 Nanjing Rd, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8280 1111

Muse Club
Address: Xianggang Middle Road Police Station, 87, Shinan, Qingdao, Shandong, China, 266000
Province: Shandong

Chazlie’s Bar
Address: 167 Jiangxi Rd, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8589 7919

No.88 Bar
Address: Shanghang Rd, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 139 5322 4676

Freeman
Address: 163 Jiangxi Rd, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 138 6399 7807

Muse Club
Address: Xianggang Middle Road Police Station, 87, Shinan, Qingdao, Shandong, China, 266000
Province: Shandong

Qingdao Haiyue Flower City Catering Wenyu Center
Address: Binhe Rd, LiCun ShangQuan, Licang Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8763 0000

Old Jack’s Cafe
Address: 65 Xianggang Middle Rd, DongBu ShangQuan, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8578 1207

Qingdao Beer House
Address: Xuzhou Rd, DongBu ShangQuan, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000

The King’s Head English Pu
Address: 11 Xinyi Rd, Shinan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, China, 266000
Phone: +86 532 8583 9898